Begeleide Bezoekregeling (BZR)

Het onderhouden van het contact met een kind is niet voor iedere ouder even makkelijk. Het kan zijn dat ouders zelf niet inzien hoe onveilig zij zich gedragen naar de kinderen bijvoorbeeld vanwege verslavings- of psychiatrische problemen. Soms is er teveel gebeurd (vechtscheiding) of zijn ouders het niet eens met een contactverbod of een uit huis plaatsing. De emoties lopen dan hoog op. Toch is het contact tussen ouder en kind belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. 


Om de ontmoeting veilig en fijn te laten verlopen bieden wij begeleide bezoeken aan. Een begeleid bezoek geeft ouders en kinderen handvatten om op een prettige wijze contact met elkaar te onderhouden. Contact is namelijk een belangrijke basis om het gezin uiteindelijk te herenigen. 


Wat gaan wij doen?

  • Observeren hoe de relatie en het contact verloopt:
  • Vangt de ouder signalen van zijn/haar kinderen op?
  • Interpreteert de ouder deze signalen op een juiste wijze?
  • Reageert hij/zij er voldoende effectief op?
  • Bevordert het contact de hechting tussen ouder en kind?
  • Heeft de ouder voldoende loyaliteiten richting het kind?
  • De leerbaarheid van ouders inzichtelijk maken. Kunnen zij zelfstandig, dus zonder ondersteuning, hun kind(eren) ontmoeten?


Hoe gaan wij het doen?

Wij bieden doelgerichte begeleide bezoeken: een traject voor begeleide bezoeken dat ouders op weg helpt, maar waarna ze uiteindelijk zelfstandig het contact kunnen vormgeven.

De duur van de trajecten kaderen we duidelijk af: we geven een half jaar of een jaar begeleiding. We werken toe naar een structurele contactregeling tussen het kind en de niet-verzorgende ouder, daar waar nodig en mogelijk met inzet van het eigen netwerk of vrijwilligers.