Begeleiding tijdens complexe scheiding

Echtscheiding en kinderen

Wanneer wordt gesproken over een complexe echtscheiding?

Als ouders in een (moeizame) echtscheiding zitten en flink strijd met elkaar voeren, dan wordt gesproken van een complexe scheiding, ookwel vechtscheiding genoemd. Ouders die in een echtscheiding verzeild raken en fel ruzieën over het ouderschap, wordt er vaak niet meer naar de kinderen geluisterd. Ouders strijden soms zo heftig met elkaar dat ze uit het oog verliezen hoe hevig de kinderen onder deze situatie lijden.


Doelgroep
Gescheiden ouders van minderjarige kinderen die ondanks alles wel de wens hebben om het ouderschap samen vorm te geven en nu nog ervaren dat ruzies of onderlinge communicatie deze samenwerking in de weg staat.

We zijn gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg en hebben zorgprofessionals die verschillende talen spreken, Nederlands, Turks, Arabisch, Marokkaans, Surinaams en Engels


Doel

  • De ouders kunnen op positieve manier met elkaar overleggen en samenwerken in het belang van de kinderen.
  • De kinderen kunnen een warm, prettig en goed contact hebben met beide ouders.
  • De beide ouders hebben inzicht in de patronen die ervoor zorgen dat de communicatie stagneert en hebben daar ook oplossingen voor gevonden. Constructief en zonder ruzie.


Wij hanteren in onze hulpverlening bij echtscheidingen voornamelijk de methodiek "Ouderschap Blijft".


Aanmelden

Ouders kunnen zich met hun kind aanmelden. Het hulp-traject heeft alleen kans van slagen als beide ouders gemotiveerd zijn om mee te doen. Verwijzers kunnen kinderen ook aanmelden. In dat geval moeten de ouders zichzelf ook nog aanmelden.