Begeleide Omgangsregeling (BOR)

Bij Youth Care staat het belang van het kind voorop. Want ieder kind heeft recht op omgang met beide ouders. De Begeleide Omgangsregeling (BOR) helpt dit in goede banen te leiden, ook als er spanningen zijn.


Hoe gaan wij het doen?

De Begeleide Omgangsregeling komt stapsgewijs tot stand. Het contact tussen ouders en kind gebeurt op een ontspannen, veilige manier. Zo kunnen kind en ouder zich vrij voelen bij elkaar. En kan het kind (opnieuw) een goed contact opbouwen met beide ouders. De begeleiding gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. 


Wat gaan we doen?

  • Kinderen helpen met de overgang van de ene ouder naar de andere
  • Begeleiding tijdens de omgang
  • Zo nodig haalt/brengen we de kinderen naar de afgesproken plaats
  • Een jeugdprofessional begeleidt en bemiddelt