Begeleide Omgangsregeling (BOR)

Bij Youth Care staat het belang van het kind voorop. Want ieder kind heeft recht op omgang met beide ouders. De Begeleide Omgangsegeling (BOR) helpt dit in goede banen te leiden, ook als er spanningen zijn.


Om de ontmoeting veilig en fijn te laten verlopen bieden wij begeleide bezoeken aan. Een begeleid bezoek geeft ouders en kinderen handvatten om op een prettige wijze contact met elkaar te onderhouden. Contact is namelijk een belangrijke basis om het gezin uiteindelijk te herenigen. 


Hoe gaan wij het doen?

Wij bieden doelgerichte begeleide bezoeken: een traject voor begeleide bezoeken dat ouders op weg helpt, maar waarna ze uiteindelijk zelfstandig het contact kunnen vormgeven.

De duur van de trajecten kaderen we duidelijk af: we geven een half jaar of een jaar begeleiding. We werken toe naar een structurele contactregeling tussen het kind en de niet-verzorgende ouder, daar waar nodig en mogelijk met inzet van het eigen netwerk of vrijwilligers.


Wat gaan we doen?

  • Observeren hoe de relatie en het contact verloopt:
  • Vangt de ouder signalen van zijn/haar kinderen op?
  • Interpreteert de ouder deze signalen op een juiste wijze?
  • Reageert hij/zij er voldoende effectief op?
  • Bevordert het contact de hechting tussen ouder en kind?
  • Heeft de ouder voldoende loyaliteiten richting het kind?
  • De leerbaarheid van ouders inzichtelijk maken. Kunnen zij zelfstandig, dus zonder ondersteuning, hun kind(eren) ontmoeten?