Algemene Voorwaarden

Youth Care Nederland levert kwalitatieve jeugdzorg. We leveren deze zorg op basis van onze algemene voorwaarden. 

Privacy Verklaring

Youth Care Nederland gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
In onze privacy verklaring kunt u terugvinden, welke gegevens we van u bewaren, waarom en voor hoelang.

Meldcode huiselijk geweld

Uitsluitingscriteria

Youth Care vindt dat ieder mens waardevol is. Youth Care heeft specifieke kennis en kunde om speciale doelgroepen, die een eigen benadering vereisen, een dientst op maat te leveren.


In een aantal (extreme) gevallen zal waarschijnlijk worden overgegaan tot het weigeren of beëindigen van de zorg door Youth Care Nederland.

Klachtenregeling

Youth Care Nederland levert kwalitatieve jeugdzorg. Maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of zelfs een klacht heeft.

Klachtenformulier

Heeft u een klacht, dan verzoeken wij u het online klachtenformulier in te vullen. We nemen dan binnen 48 uur contact met u op. Samen komen we er vast wel uit