COMPLEXE ECHTSCHEIDING

Gescheiden ouders met minderjarige kinderen die ondanks alles wel de wens hebben om het ouderschap samen vorm te geven en nu nog ervaren dat ruzies of onderlinge communicatie deze samenwerking in de weg staat.


We zijn gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg en hebben zorgprofessionals die verschillende talen spreken, Nederlands, Turks, Arabisch, Marokkaans, Surinaams en Engels

CULTUUR SENSITIEVE ZORG

1 op de 3 mensen in Nederland heeft een andere culturele achtergrond. Een veranderende samenleving heeft natuurlijk ook invloed op de zorg. Steeds vaker komen jongeren met een niet-westerse achtergrond in de zorg terecht.


Dat betekent dat cultuursensitieve zorg steeds belangrijker wordt. We zijn ons bewust van de diversiteit in verschillende lagen van onze samenleving.

GEZINSBEGELEIDING

Soms loopt het in een gezin niet zo lekker. Misschien heeft je gezin te maken met een opstandige puber of een kwetsbare jongere, een andere uitdaging en kom je er als ouder of als opvoeder gewoonweg zelf niet uit.


Wij van Youth Care Nederland vinden het belangrijk dat we naar de gehele leefomgeving van het gezin kijken. Youth Care begeleidt het gezin naar passende hulp.

Vechtscheiding of complexe scheiding

Als ouders in een (complexe) scheiding zitten en flink strijd met elkaar voeren, dan wordt ook wel gesproken van een "vechtscheiding".


Als ouders in een scheiding verzeild raken en fel ruzieën over het ouderschap, worden vaak de kinderen niet gezien. Ouders strijden soms zo heftig met elkaar dat ze uit het oog verliezen hoe hevig de kinderen emotioneel lijden.


Iedereen heeft het recht te kunnen opgroeien in een veilige omgeving om zich te ontwikkelen naar een stabiele toekomst. Komen ouders er niet uit tijdens de scheiding en is een omgangsregeling schijnbaar ver uit het zicht?


Wij hebben jarenlange ervaring met talloze vechtscheidingen en complexe omgangsregelingen. Wij zijn gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg.

WAT WE BELANGRIJK VINDEN


Toegankelijkheid en wederzijds respect

Te allen tijde op een laagdrempelige manier toegankelijk zijn en respect tonen voor geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en etniciteit van het gezin.

 

Vertrouwen, betrokkenheid, empathie en aandacht

Empathie tonen bij de beleving van de problematiek van het gezin en aandacht voor het individu. Dit betekent assertief handelen, meedenken en creëren van wederzijdse input, waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van ieder gezinslid.

 

Innovatief en omgevingsbewust handelen

Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden om het gezin zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in passende doelen. Daarnaast dient men omgevingsbewust te handelen en inzicht te hebben in de lokale en regionale ontwikkelingen betreft veranderingen binnen de zorgsector en wet en-regelgeving.

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten

Als je kijkt naar wat er mist, zie je louter gebreken

ONZE DIENSTEN

WAT DOEN WE?

Youth Care Nederland is een jeugdzorgorganisatie die zorg op maat biedt. We werken methodisch en systemisch. Vanuit onze visie stellen we het kind centraal als individu.


  • Intermediair bij (vecht) scheidingen
  • Begeleiding tijdens scheiding
  • Begeleide bezoekregeling (BZR)
  • Begeleide omgangsregeling (BOR)
  • Ambulante begeleiding
  • Individuele (specialistische) begeleiding
  • Gezinsbegeleiding (casus regie)