Visie

Kinderen en jongeren die een veilig thuis hebben, zichzelf kunnen ontwikkelen en zich ondersteund voelen. Voor een beter welzijn en rust.


Ouders die vertrouwen hebben in zichzelf als opvoeder, die veiligheid kunnen bieden en zich gesteund voelen door hun omgeving, met vertrouwen in de toekomst.


Dát is wat wij alle kinderen en hun gezinnen gunnen. Daaraan positief bijdragen, is onze belangrijkste opdracht.

Missie

We doen wat werkt. We luisteren naar het verhaal van ieder kind en gezin en gaan daarmee samen aan de slag.


We doen ons werk vanuit betrokkenheid, oprechte aandacht, passie en respect.


Bij ons staat het kind centraal. Het gezin kan rekenen op deskundige hulpverleners die er voor ze zijn. We hebben oog voor problemen én oplossingen. We geloven dat in ieder kind en iedere ouder kracht en talent schuilt.

Ons statement

  • Veiligheid staat op nummer 1 (meldcode)
  • Specialist in complexe casuïstiek
  • Eigen kracht / netwerk
  • Perspectief biedend hulpverleningstraject
  • Betrouwbaar, verbindend
  • Cultuur sensitieve zorg
  • Outreachend
  • Maatwerk