Gezinsbegeleiding / casusregie

Soms loopt het in een gezin niet zo lekker. Misschien heeft je gezin te maken met een opstandige puber of een kwetsbare jongere, een opvoedkundige uitdaging en kom je er als ouder of als opvoeder gewoonweg zelf niet uit. Wij van Youth Care Nederland vinden het belangrijk dat we naar de gehele leefomgeving van een kind kijken. Zo kijken we niet alleen naar het kind, maar óók naar het gezin en de dynamiek van het gezin. We zoeken samen naar wat het kind in het gezin nodig heeft en waar het vastloopt. Op deze manier zorgen we ervoor dat het gezin naar elkaar toe groeit in plaats van uit elkaar.


Werkwijze

We gaan samen met jouw gezin en je netwerk aan de slag om de thuissituatie weer fijn, veilig en stabiel te maken. Eén professional zal de rol van casusregisseur op zich nemen. Hij of zij zal contact opnemen met alle betrokken hulpverleners en instanties. Mogelijk wordt hiervoor een netwerkoverleg georganiseerd om duidelijk te krijgen wat ieders rol en taak is binnen jullie gezin. Vervolgens maken we samen één plan. 


Voor wie

Casusregie is voor vastgelopen gezinnen, waarin zowel ouders als kinderen tegen problemen aanlopen. Door de complexiteit van de problemen zijn er meerdere hulpverleners bij het gezin betrokken, maar de situatie verbetert niet.


Het doel

Het doel is dat jullie als ouders de regie over de opvoeding en over je eigen leven weer terug kunnen pakken. Zodat jullie samen de weg naar nieuw gezinsgeluk kunnen bewandelen.


Aanmelden

Ouders kunnen zich aanmelden. Het hulp-traject heeft alleen kans van slagen als alle gezinsleden gemotiveerd zijn om mee te doen. Verwijzers kunnen kinderen ook aanmelden. In dat geval moeten de ouders zichzelf ook nog aanmelden.

In grote lijnen ziet het traject er als volgt uit:

Kennismaking: wat is er nodig?
We maken samen met jullie een analyse van de situatie, brengen de risico’s en de hulpvragen in kaart en stellen de doelen op. Hiervoor gaan we met alle gezinsleden uitgebreid in gesprek. We observeren, nemen echt de tijd om te luisteren en geven persoonlijke aandacht. Van alle bevindingen en doelen wordt een verslag gemaakt. Bij elke stap worden jullie als ouders en kinderen intensief betrokken.

Aan de slag: welke expertise is nodig?
Elk traject is maatwerk en de professional zal er alles aan doen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zorgbehoefte en wensen van het gezin. Als het nodig is overleggen we met de gemeente of de huisarts, om ervoor te zorgen dat jullie de juiste hulp ontvangen en dat deze hulp ook door de gemeente wordt vergoed. We werken samen aan de doelen en betrekken het netwerk erbij voor de nodige steun en continuïteit.

Evaluatie: zijn de doelen bereikt?
Dan ronden we af. Als het nodig is gaan we verder totdat alle doelen zijn behaald. Na afronding kijken we samen met jouw gezin terug op het traject.