Onze diensten

Wij bieden hulp thuis en op school, dag- en 24 uurshulp of combinaties hiervan. Dat kan variëren van een paar gesprekken, een training of coaching traject tot intensieve specialistische hulp in combinatie met onderwijs, werk en wonen. Opvoeden is het overdragen en aanleren van allerlei praktische, sociale en cognitieve vaardigheden.


Voor hulp van Youth Care Nederland heeft u een verwijzing van het CJG, wijkteam of een (huis)arts nodig. Sinds 1 januari 2015 kunt u bij het CJG en wijkteam binnen uw gemeente terecht met ontwikkelings- gedrag of gezinsproblemen.